آبنوش (بسته یخدان و لیوان مسی)

این بسته شامل:

  • ۴ عدد لیوان مسی با رنگ کوره ای خاکستری
  • ۱ عدد کاسه یخدان مسی با رنگ کوره ای خاکستری
  • ۱ عدد پارچ مسی با رنگ کوره ای خاکستری
  • ۱ عدد انبر با روکش مسی
  • بسته بندی چوبی با روکش چرم

دسته بندی
سبد خرید

آبنوش (بسته یخدان و لیوان مسی)