اتمام موجودی

ایدونه (بسته عیدی)

این بسته شامل:

  • مقداری آبنبات
  • یک عدد چنته مخمل
  • یک عدد بردگیم
  • یک عدد تخم مرغ سفالی و رنگ انگشتی
  • یک شیشه قاصدک
  • یک عدد دفتر برنامه ریزی (به انتخاب شما)
  • کوزه چهارقفلی حاوی بذر گندم و ماش
  • بسته بندی مقوایی

سبد خرید
ایدونه (بسته عیدی)

ایدونه (بسته عیدی)