بارمان (بسته خوش آمدگویی همکاران)

محتویات این بسته:

  • یک عدد ماگ
  • یک عدد خوراکی
  • یک بسته خودکـار
  • یک عدد تاس شانس
  • یک عدد وسیله سرگرمی
  • یک تابلوخـوش آمــدگویـی
  • یک عدد دفتر برنامه ریزی یا کتاب
  • بسته بندی مقوایی

دسته بندی
سبد خرید

بارمان (بسته خوش آمدگویی همکاران)