بسته گلدان و دخل الماس تراش (V253)

این بسته شامل:

  • دو عدد گلدان صراحي الماس تراش (16سانتی متر)
  • یک عدد دخل الماس تراش (18سانتی متر)
  • بسته بندی هاردباکس با روکش قلمکار

سبد خرید
بسته گلدان و دخل الماس تراش

بسته گلدان و دخل الماس تراش (V253)