هیرمان (هدیه ماندگار)

بسته «هیرمان» خیلی ساده و کاربردی است و یک یادگاری از شبی که خنده هایمان در زمان ماندگار شد ..

هیرمان به معنای ماندگار است .

این بسته حاوی :

  • یک عدد ماگ لعابی
  • یک عدد زیرلیوانی طرح هندوانه

سبد خرید
هیرمان

هیرمان (هدیه ماندگار)