هدایای سلیقه شما

سلیقه شما

نمایش 9 24 36

بسته آجیل خوری مسی، پسته، بادام و فندوق (V241)

محتویات این بسته:

  • یک عدد آجیل خوری مسی
  • یک عدد قاشق مسی
  • سه عدد بطری شیشه‌ای حاوی پسته، بادام و فندوق
  • جعبه چوبی با روکش گالینگور

بسته شکلات خوری خاتم و ترمه ابریشم (V239)

محتویات این بسته:

 • یک عدد شکلات خوری خاتم
 • یک عدد ترمه ابریشم
 • بسته بندی چوبی با روکش گالینگور

بسته شکلات خوری ملیله کاری و شکلات (V240)

محتویات این بسته:

 • یک عدد شکلات خوری ملیله کاری
 • سه عدد بطری شیشه‌ای حاوی سه نوع شکلات
 • جعبه چوبی با روکش گالینگور

بسته شیرینی خوری مسی، پیاله سفالی، آبنبات، نقل و جعبه شکلات (V237)

محتویات این بسته:

 • یک عدد شیرینی خوری مسی
 • یک پایه چوبی و پیاله سفالی حاوی آبنبات و نقل
 • یک جعبه شکلات
 • جعبه چوبی با روکش گالینگور

بسته شکلات خوری، آجیل خوری و گلدان مس و خاتم (V238)

محتویات این بسته:

 • یک عدد شکلات خوری مس و خاتم
 • دو عدد آجیل خوری مس و خاتم
 • دو عدد گلدان مس و خاتم
 • بسته بندی چوبی با روکش گالینگور

بسته تنگ و آجیل خوری مس و پرداز و ترمه ابریشم (V255)

این بسته شامل:

 • دو عدد تنگ صراحي مس و پرداز (25 سانتی متر)
 • یک عدد آجيل خوري مس و پرداز (13 سانتی متر)
 • یک عدد ترمه ابريشم (50 سانتی متر)
 • بسته بندی چوبی

بسته سنگاب و گلدان الماس تراش (V252)

این بسته شامل:

 • دو عدد گلدان صراحي الماس تراش(16سانتی متر)
 • یک عدد سنگاب الماس تراش (11سانتی متر)
 • بسته بندی هاردباکس با روکش قلمکار

بسته شکلات خوری و شیرینی خوری فیروزه کوب (V249)

این بسته شامل:

 • یک عدد شکلات خوری فیروزه کوبی متوسط
 • یک عدد شیرینی خوری فیروزه کوبی
 • یک عدد ترمه شادباش
 • بسته بندی چرمی

بسته شکلات خوری و قندان الماس تراش، چنته و ترمه ابریشم (V251)

این بسته شامل:

 • یک عدد ترمه ابريشم (٧٠ سانتی متر )
 • یک عدد قندان الماس تراش 
 • یک عدد شكلات خوري الماس تراش (18 سانتی متر)
 • یک عدد چنته متوسط 
 • مقداری گل محمدى
 • بسته بندی هاردباکس

بسته کاسه آجیل، کشکول قلمزنی و شکلات (V257)

این بسته شامل:

 • دو عدد كاسه آجيل مليله
 • یک عدد كشكول پايه كوتاه مليله
 • مقداری شکلات
 • بسته بندی هاردباکس

بسته گرد سوز و کاسه مینا روی سفال، پارچه قلمکار (V250)

این بسته شامل:

 • یک عدد گردسوز مینا روی سفال کوچک
 • دو عدد کاسه مینا روی سفال (20 سانتی متر)
 • یک عدد پارچه قلمکار معمولی (50*50 سانتی متر)
 • بسته بندی مقوایی

بسته گلدان، بشقاب و آجیل خوری الماس تراش (V254)

این بسته شامل:

 • ۲ عدد گلدان الماس تراش (۲۰ سانتی متر)
 • ۱ عدد بشقاب الماس تراش (۱۶ سانتی متر)
 • آجیل خوری الماس تراش (۱۱ سانتی متر)
 • بسته بندی چرم

بسته گلدان و دخل الماس تراش (V253)

این بسته شامل:

 • دو عدد گلدان صراحي الماس تراش (16سانتی متر)
 • یک عدد دخل الماس تراش (18سانتی متر)
 • بسته بندی هاردباکس با روکش قلمکار

بسته گلدان و شکلات‌خوری مس و پرداز، ترمه ابریشم و هاون (V248)

این بسته شامل:

 • یک عدد شکلات خوری مس و پرداز کوچک
 • یک عدد گلدان صراحی مس و پرداز (20 سانتی متر)
 • یک عدد ترمه ابریشم (50 سانتی متر)
 • یک عدد هاون نقاشی شده
 • یک عدد مجری خاتم
 • مقداری زعفران
 • بسته بندی چوبی

آجیل خوری نقره و بشقاب قلمزنی و گلیم مغان (V155)

محتویات این بسته:

 • یک عدد آجیل خوری نقره قلمزنی
 • یک عدد بشقاب قلمزنی مسی (20 سانتی متر)
 • یک عدد گلیم مغان (30*30 سانتی متر)
 • بسته بندی چوبی
 

بسته شکلات خوری و گلدان فیروزه کوبی (V119)

محتویات این بسته:

 • شکلات خوری فیروزه کوبی
 • دو عدد گلدان فیروزه کوبی
 • جعبه چوبی نفیس

بسته گلدان و آجیل خوری فیروزه‌کوبی و ترمه ابریشم (V156)

محتویات این بسته:

 • دو عدد گلدان صراحی فیروزه کوبی (20 سانتی متر)
 • یک عدد ترمه ابریشمی (70 سانتی متر)
 • یک عدد آجیل خوری فیروزه کوب (11 سانتی متر)
 • بسته بندی چوبی

بسته شکلات‌خوری فیروزه کوبی و گلیم مغان (V230)

محتویات این بسته:

 • یک عدد شکلات خوری فیروزه کوبی کوچک
 • یک عدد گلیم مغان (30 *30 سانتی متر)
 • یک بسته از شیرینی‌های سنتی به انتخاب شما
 • بسته بندی هاردباکس

بسته گلدان و آجیل خوری ملیله‌کاری و رومیزی ممقان‌دوزی (V229)

محتویات این بسته:

 • دو عدد گلدان ملیله کاری
 • دو عدد رومیزی ممقان دوزی
 • یک عدد آجیل خوری ملیله کاری
 • بسته بندی چوبی

بسته گلدان و آجیل خوری و قندان فیروزه کوبی (V231)

محتویات این بسته:

 • دو عدد گلدان صراحی فیروزه کوبی (20 سانتی متر)
 • دو عدد آجیل خوری فیروزه کوبی (11 سانتی متر)
 • یک عدد دخل فیروزه کوبی کوچک
 • بسته بندی چوبی

گلدان و بشقاب قلم‌تراش و ترمه ابریشم(V221)

محتویات این بسته:

 • یک عدد گلدان قلم‌تراش (20 سانتی متر)
 • یک عدد بشقاب قلم‌تراش (20 سانتی متر)
 • یک عدد ترمه گرد ابریشم (50 سانتی متر)
 • بسته بندی هاردباکس

بسته درنگ و ظروف مسی (V217)

محتویات این بسته:

 • یک عدد پایه چوبی
 • دو عدد پیاله سفالی
 • مقداری توت خشک
 • مقداری مویز
 • مقداری بهار نارنج
 • مقداری گل محمدی
 • سه عدد بانکه دسته‌دار مسی
 • جعبه هارد باکس

بسته گلدان و میوه خوری ملیله کاری (V220)

محتویات این بسته:

 • یک عدد میوه خوری ملیله کاری
 • دو عدد گلدان ملیله کاری
 • بسته بندی چوبی

بسته آجیل‌خوری، بشقاب و قندان فیروزه‌کوب (V102)

محتویات این بسته:

 • یک عدد آجیل‌خوری فیروزه کوب (9 سانتی متر)
 • یک عدد بشقاب فیروزه کوبی (25سانتی متر)
 • یک عدد قندان فیروزه‌کوب کوچک
 • بسته بندی چوبی

بسته ظرف آجیل‌ خوری قلم‌زنی، پرده‌ قلم‌کار و قاب کاشی (V104)

محتویات این بسته:

 • یک عدد آجیل‌ خوری قلم‌زنی
 • یک عدد پارچه قلم‌کار اعلا (80*80 سانتی متر)
 • یک عدد قاب کاشی (10 سانتی متر)
 • بسته بندی چوبی

بسته رومیزی پته دوزی و گلدان مسی (V137)

محتویات این بسته:

 • یک عدد رومیزی پته دوزی
 • یک عدد گلدان صراحی مس و خاتم (20 سانتی متر)
 • بسته بندی چوبی

بسته گلدان و آجیل خوری ملیله و ترمه (V203)

محتویات این بسته:

 • دو عدد گلدان ملیله کاری
 • یک عدد آجیل خوری ملیله کاری
 • یک عدد ترمه ابریشم (50 سانتی متر)
 • بسته بندی چوبی

بسته گلدان مس و پرداز، گل مسی و ترمه (V204)

محتویات این بسته:

 • یک عدد ترمه ابریشمی (50 سانتی متر)
 • یک عدد گلدان مس و پرداز (20 سانتی متر)
 • دو عدد گل مسی
 • بسته بندی مقوایی

بسته گلدان فیروزه کوب، گل مسی و ترمه (V205)

محتویات این بسته:

 • یک عدد گلدان فیروزه کوبی (20 سانتی متر)
 • یک عدد ترمه ابریشمی (50 سانتی متر)
 • دو عدد گل مسی
 • بسته بندی مقوایی

بسته گلدان مینا، گل مسی و ترمه ابریشم (V206)

محتوایات این بسته:

 • یک عدد گلدان مینا (20 سانتی متر)
 • یک عدد ترمه ابریشم (50 سانتی متر)
 • دو عدد گل ملیله
 • بسته بندی مقوایی

بسته گلدان مس و خاتم و گلیم مغان (V207)

محتویات این بسته:

 • یک عدد گلدان مس و خاتم (20 سانتی متر)
 • یک عدد گلیم مغان (30*30 سانتی متر)
 • دو عدد گل مسی
 • بسته بندی مقوایی

بسته گلدان فیروزه‌کوبی و پته دوزی (V208)

محتویات این بسته:

 • یک عدد گلدان فیروزه‌کوبی (20 سانتی متر)
 • یک عدد رومیزی پته‌دوزی
 • دو عدد گل مسی
 • بسته بندی مقوایی

مجموعه ترکیبی سفال مینا و قلم‌کار (V209)

محتویات این بسته:

 • یک عدد گلدان مینا روی سفال (20 سانتی متر)
 • یک عدد پارچه قلمکار (80*80 سانتی متر)
 • بسته بندی مقوایی

بسته گلدان مینا و ترمه ابریشم (V210)

محتوایات این بسته:

 • یک عدد گلدان مینا (20 سانتی متر)
 • یک عدد ترمه ابریشم (50 سانتی متر)
 • بسته بندی هاردباکس

بسته گلدان فیروزه کوب و رومیزی پته دوزی (V211)

محتویات این بسته:

 • یک عدد گلدان فیروزه‌کوبی (20 سانتی متر)
 • یک عدد ترمه ابریشمی (50 سانتی متر)
 • یک عدد گل مسی
 • بسته بندی مقوایی

بسته گردسوز و سفره قلمکاری (V212)

محتویات این بسته:

 • یک عدد چراغ گردسوز
 • یک عدد رومیزی پته‌دوزی گرد
 • بسته بندی مقوایی

بسته‌ بشقاب و جام فیروزه‌کوب (V101)

محتویات این بسته:

 • یک عدد بشقاب فیروزه‌کوبی (25 سانتی متر)
 • یک عدد آجیل‌خوری فیروزه‌کوبی (11 سانتی متر)
 • بسته بندی چوبی

بسته گلدان میناکاری، پارچه قلم‌کار، قلمدان مینا روی سفال و دیوان حافظ (V114)

محتویات این بسته:

 • یک عدد گلدان میناکاری (20 سانتی متر)
 • یک عدد پارچه قلمکار
 • یک عدد قلمدان مینا روی سفال
 • یک عدد دیوان حافظ (دارای سه زبان مختلف)
 • بسته بندی هاردباکس

بسته گلیم مغان، بشقاب قلمزنی و ست پذیرایی (V115)

محتویات این بسته:

 • یک عدد بشقاب قلم‌زنی (20 سانتی متر)
 • یک عدد گلیم مغان (30*30 سانتی متر)
 • دو عدد پیاله سفالی
 • یک عدد پایه چوبی
 • مقداری آبنبات قیچی
 • مقداری نقل
 • بسته بندی هاردباکس

بسته استکان،نعلبکی،رومیزی و زیرلیوانی ممقان دوزی (V134)

محتویات این بسته:

 • دو عدد استکان و نعلبکی سنتی
 • یک عدد رومیزی ممقان دوزی
 • دو عدد زیرلیوانی ممقان دوزی
 • تعدادی دمنوش گیاهی
 • بسته بندی هاردباکس

بسته رومیزی، شادباش پته، گلدان فیروزه‌کوب، گلیم مغان (V150)

محتویات این بسته:

 • یک عدد گلدان شلغمی فیروزه‌کوبی (15 سانتی متر)
 • یک عدد گلیم مغان (30*30 سانتی متر)
 • شادباش پته دوزی
 • رومیزی پته دوزی
 • مقداری پسته
 • بسته بندی چوبی با روکش قلمکار