بهشتِ بته جقه‌های تنیده شده در پارچه؛ پارچه‌ای ظریف و زیبا اما محکم و مقاوم؛ «ترمه». ترمه به دلیل بافت متراکم، از مقاومتی مطلوب برخوردار است. پایه تولید ترمه، کرک یا پشم است و در آن از ابریشم طبیعی و مصنوعی نیز استفاده می‌شود. اهل معنا برای طرح‌های به کار رفته در این محصول، داستان‌ها و معانی بسیاری تراشیده‌اند. مهم‌ترین نماد ترمه، سروی خمیده است. سروی که آن را نماد آزادگی و افتادگی دانسته‌اند. این محصول ارزشمند و تاریخی این روزها در دو شهر اصفهان و یزد به تولید می‌رسد.