جعبه لیوان سفالی

توضیحات

سفال گل حجم یافته، در هیئتی دل فریب و رویایی: ((سفال))؛ خاک رس، که آمیخته شده با آب است و به دست هنرمندان و صنعتگران، در شکل هایی زیبا ساخته شده است. محصول سفالی هم قابلیت مصرفی دارد و هم کارکرد تزئینی. سفالگری قدمتی بسیار دیرینه دارد. قدمت سفال مربوط به هزاره هشتم پیش از میلاد مسیح است. خواستگاه آن به نظر می رسد شهر قزوین باشد، اما این روزها سفالگران بیشتر در شهرهای لال هجین همدان، میبدِ یزد و سمنان فعالیت می کنند. سفال را از خاک های مختلفی می سازند، اما بهترین خاک برای تولید قطعات سفالی، خاک رس است.

سبد خرید