اتمام موجودی

فیروزه کوبی

توضیحات

پرنیان فیروزه‌ای در ترکیب با گستره‌ای سرخ! هنرمندان به آن «فیروزه‌کوبی» می‌گویند. فیروزه‌کوبی از ترکیب قطعات ریز سنگ فیروزه با ظروف مسی، ورشویی یا برنزی ساخته می‌شود. هنر فیروزه کوبی از کنار هم نشاندن قطعه‌های کوچک سنگ‌های فیروزه به حالت موزاییکی بر سطح ظروف فلزی صورت می‌بندد. هرچه ظروف فیروزه‌ای پرکارتر و منظم‌تر باشند و فاصله بین قطعات کمتر باشد، ارزش هنری آن بیشتر است. فیروزه‌کوبی هنری تاریخی نیست. اولین بار هفتاد سال پیش در خراسان شمالی به همت یوسف حکمیان ابداع شد و بیست سال بعد به اصفهان آورده شد. با این حال که خاستگاه فیروزه‌کوبی خراسان شمالی است، اما این روزها صنایع برساخته از دست هنرمندان اصفهانی بیشترین مشتری را در بازار دارد.

سبد خرید