اتمام موجودی

قلم‌کاری

توضیحات

«رنگ در رنگ و به هر رنگ، هزارانش طیف». همنشینی رنگ‌ها بر صحیفه پارچه؛ «قلم‌کاری». قلم‌کاری به هنر طراحی و نقش زدن بر روی پارچه می‌گویند. ریشه‌های قلم‌کاری را باید در اصفهان دوره‌ی صفویه جسُت. تمام تکنیک‌های به‌کار رفته در این هنر، به صورت دستی است. در تولید پارچه‌های قلم‌کاری از هیچ ابزار صنعتی استفاده نمی‌شود. هنرمندان در تولید پارچه قلم‌کاری شده، از الیاف و رنگ‌های طبیعی بهره می‌برند. قلم‌کاری دنیایی شگفت‌انگیز است. بهشتی است از طرح‌ها و رنگ‌های ایرانی، که بر روی یک پارچه لطیف، سر بیرون آورده‌اند.

سبد خرید
پارچه قلمکاری مربعی 100*100

قلم‌کاری