اتمام موجودی

نگارگری

توضیحات

نگارگری، نقاشی ايرانی است با وسعتی به بزرگی و قدمت تمام نقاشان ايرانی. چه آنهايي که خطوط نقاشی خود را در کتاب‌ها به صورت تذهيب و تشعير و گل و مرغ به يادگار گذاشته و چه آنهايی که با نقاشی روي ديوارها اين هنر را زنده نگه داشته‌اند. نگارگری مربوط به دوره ايران اسلامی است و از اين جهت تصاوير آن به متون دينی از جمله قرآن و نسخه‌های «معراج نامه» و «جوامع التواريخ » نيز راه پيدا کرده است. در بعضي توضيحات به اشتباه نگارگری را همان مينياتور می‌دانند که البته اين مساله بحث مفصّلی دارد که در اين مجال نمی‌گنجد.

سبد خرید
نگارگری

نگارگری