توضیحات

ورداب بسته‌ ای است مشتمل بر یک شیشه گلاب اعلای قمصر کاشان به همراه گل محمدی خشک شده. گلاب هدیه‌ی ویژه روزگاران قدیم ایران زمین بوده که به مهمانان ویژه اهدا می شده است. گلاب از تقطیر گل محمدی به دست می آید که از نظر عطر و بو در میان سایر گل‌ها جایگاه ویژه ای دارد. این گل همچنین خواص درمانی فراوانی دارد. گل محمدی از خانواده ی گل سرخ با گل برگ‌هایی به رنگ صورتی است. این گل‌ها در خرداد ماه ظاهر می شوند و در همین ماه است که گلاب‌گیری انجام می پذیرد. گل محمدی رایحه ی خوشی دارد و گلاب نیز همین رایحه‌ی خوش را در خود تثبیت می کند. براساس تحقیقات جدیدی که انجام شده است، ایرانیان اولین قومی بودند که از «گل سرخ»، اسانس و گلاب را به روش تقطیر به دست آوردند. سپس این فن را به سایر نقاط دنیا انتقال دادند. ابن سینا دانشمند بزرگ ایرانی، تحقیقات وسیعی در مورد استخراج اسانس‌ها به روش تقطیر داشته است.

سبد خرید