بسته گلدان و بشقاب سفالی (کد 143)

محتویات بسته :

بشقاب 15 سانتی‌متری مینا روی سفال

2 عدد گلدان مینا روی سفال 15سانتی‌متری

گلدان و بشقاب سفالی، پس از آنکه از زیر دست سفالگر همدانی بیرون می‌آیند، به اصفهان می‌روند تا دل بسپارند به نرمای پنجه‌های هنرمند اصفهانی.

این داستان مینا کاری روی سفال است. این، ماجرای بسته‌ 143 است. در این بسته یک بشقاب و گلدان قرار دارند. بشقاب و گلدانی که برآمده از خاکند و به دست مردان همدانی ساخته شده‌اند تا توسط هنرمند اصفهانی پرداخته شوند. تا در نهایت، در بسته ‌بندی‌ای زیبا هدیه‌ای باشکوه باشند برای هرکسی که دل در گروی خاک و رنگ‌ واره‌ کهن و طبیعی کشورمان دارد.