هدیه اختصاصی بورس کالای ایران (کد 168)

محتویات این بسته:

یک گلدان مسیِ خاتم ‌کاری ‌شده

همیانِ ترمه پرشده از گل‌های محمدی کاشان

یک صندوقچه‌ کوچک خاتم‌ کاری‌ شده

سه پیاله‌ سفالی حاوی چیپس خرما، گل ‌محمدی و کشمش

بورس کالای ایران طراحی و تولید هدایای تبلیغاتی خاص تشریفاتی خود را به آراهنر سپرد. بسته ترکیبی مس و خاتم پیشنهاد ما به این شرکت بود.

این بسته، همه‌ چیزی است که شما برای تنفس در هوای کویری کاشان به آن احتیاج دارد. به زمزمه‌ مسگرها، به هیاهوی خاتم‌ کارها، به صدای سفالگرها، به عطر گل‌های محمدی، به خوراکی سالم و مفید، چنانکه در این بسته می‌درخشد. در بسته‌ 168، که معجونی است از اساطیر، یک گلدان مسیِ خاتم ‌کاری ‌شده، با همیانِ ترمه که از گل‌های محمدی کاشان انباشته شده، یک صندوق‌چه‌ کوچک خاتم‌ کاری‌ شده، سه پیاله‌ سفالی حاوی چیپس خرما، گل ‌محمدی و کشمش وجود دارد.