توضیحات

در این جعبه دو محصول سفره  قلم‌کار و مهرچاپی قرار گرفته است. جلوه این بسته مهر چاپی قلم‌کاری در کنار سفره قلم‌کار است که نشان از مراحل ساخت این هنر دارد و آن را در رسته‌ی هدایای تبلیغاتی خاص قرار داده است.

سفره قلم‌کار یکی از صنایع دستی اصیل و پرطرفدار ایرانی است که سابقه آن به چندهزار سال پیش می‌رسد، هنر قلم‌کاری به هنر نقاشی و چاپ نقوش بر روی پارچه گفته می‌شود. هنر قلم‌کاری اکنون یکی از مهمترین بخش های صنایع دستی استان اصفهان را تشکیل می‌دهد و به دلیل اقبال و خواست عمومی در میان مردم جامعه به این هنر همچنان از محبوبیت خاصی برخوردار است.

سبد خرید