فیلتر کردن آثار
هنرمند
هنرمند
محدوده قیمت
رنج قیمت آرا آرت - slider
30٫000٫000ریال120٫000٫000ریال
تابلو ایت الکرسی با قاب چوبی

3087

کارشناسی نهایی : 70٫000٫000 ریال
تابلو ایت الکرسی قاب طلایی و کادر صورتی
فروخته شده

3432

این اثر فروخته شده است

تابلو خطاطی با پس زمینه ابی پررنگ و قاب طلایی

4487

کارشناسی نهایی : 80٫000٫000 ریال
تابلو خطاطی شده با حاشیه و زمینه ابی

4405

کارشناسی نهایی : 100٫000٫000 ریال
تابلو سیاه مشق با کادر زرشکی 2

4368

کارشناسی نهایی : 40٫000٫000 ریال
تابلو خطاطی شعر با حاشیه سبز و قاب

4340

کارشناسی نهایی : 30٫000٫000 ریال
کلام امیرالمونین به صورت خطاطی2

4270

کارشناسی نهایی : 80٫000٫000 ریال
تابلو خوشنویسی با قاب چوبی

4227

کارشناسی نهایی : 70٫000٫000 ریال
تابلو خوشنویسی نستعلی با قاب طلایی و حاشیه کرم رنگ

4214

کارشناسی نهایی : 30٫000٫000 ریال
تابلو اشعار خوشنویسی شده با حاشیه صورتی کمرنگ

4212

کارشناسی نهایی : 35٫000٫000 ریال
تابلو خوشنویسی سوره حمد2

4199

کارشناسی نهایی : 70٫000٫000 ریال
تابلو شعر خوشنویسی شده با قاب زیبا

4031

کارشناسی نهایی : 30٫000٫000 ریال
تابلو الحمدااله رب العالمین خطاطی شده2

3992

کارشناسی نهایی : 60٫000٫000 ریال
تابلو وان یکاد خطاطی شده همراه با تذهیب قرانی

3989

کارشناسی نهایی : 70٫000٫000 ریال
شعر چشم من خطاطی شده2

3960

کارشناسی نهایی : 40٫000٫000 ریال
شعر حافظ خوشنویسی شده همراه با تذهیب2

3946

کارشناسی نهایی : 50٫000٫000 ریال
تابلو سیاه مشق با کادر صورتی1

3937

کارشناسی نهایی : 60٫000٫000 ریال
تصویر خوشنویسی از یک شعر با حاشیه سورمه ای

3905

کارشناسی نهایی : 30٫000٫000 ریال
سوره قرانی با خط کوفی2

3884

کارشناسی نهایی : 70٫000٫000 ریال
تابلو ایت الکرسی با تذهیب3

3879

کارشناسی نهایی : 70٫000٫000 ریال
سوره حمد خوشنویسی شده در زمینه صورتی

3670

کارشناسی نهایی : 70٫000٫000 ریال
شعر خوشنویسی شده ابر و باد مه و خورشید و فلک2

3636

کارشناسی نهایی : 60٫000٫000 ریال
تابلو سیاه مشق در زمینه نارنجی3

3590

کارشناسی نهایی : 45٫000٫000 ریال
تابلو سیاه مشق بدون نقطه3

3583

کارشناسی نهایی : 50٫000٫000 ریال
یکی از اشعار معروف ایرانی به صورت خطاطی شده با حاشیه زیبا

3573

کارشناسی نهایی : 40٫000٫000 ریال
تابلو سیاه مشق زیبا3

3512

کارشناسی نهایی : 35٫000٫000 ریال
تابلو خطاطی نستعلیق2

3499

کارشناسی نهایی : 50٫000٫000 ریال
تابلو خطاطی قرمزرنگ

3347

کارشناسی نهایی : 30٫000٫000 ریال
تابلو سیاه مشق با کادر صورتی

3343

کارشناسی نهایی : 40٫000٫000 ریال
تابلو خطاطی با کادر بنفش

3339

کارشناسی نهایی : 70٫000٫000 ریال
تابلو خطاطی خاص

3334

کارشناسی نهایی : 80٫000٫000 ریال
تابلو خطاطی با کادر طوسی

3333

کارشناسی نهایی : 40٫000٫000 ریال
تابلو خطاطی با کادر قهوه ای

3244

کارشناسی نهایی : 35٫000٫000 ریال
تابلو خطاطی با جوهر قرمز

3243

کارشناسی نهایی : 35٫000٫000 ریال
تابلو خطاطی با کادر آبی پررنگ
فروخته شده

3219

این اثر فروخته شده است

تابلو خطاطی قرآن

3192

کارشناسی نهایی : 100٫000٫000 ریال
تابلو خطاطی قاب دار

3129

کارشناسی نهایی : 60٫000٫000 ریال

3079

کارشناسی نهایی : 60٫000٫000 ریال
تابلو خطاطی قران کریم

2715

کارشناسی نهایی : 55٫000٫000 ریال
تابلو خطاطی سیاه مشق با کادر ابی و قاب طلایی

2620

کارشناسی نهایی : 40٫000٫000 ریال
تابلپ خطاطی وان یکاد

2536

کارشناسی نهایی : 50٫000٫000 ریال

2506

کارشناسی نهایی : 50٫000٫000 ریال
تابلو سیاه مشث با کادر قرمز

2087

کارشناسی نهایی : 120٫000٫000 ریال
تابلو خطاطی سوت و کور است شب و میکده ها خاموشند

2082

کارشناسی نهایی : 40٫000٫000 ریال
تابلو خطاطی شعر حافظ

1997

کارشناسی نهایی : 120٫000٫000 ریال
تابلو خطاطی که عشق اسان نمود اول

1990

کارشناسی نهایی : 60٫000٫000 ریال

ــــــــــــــــــ‌خـــوشنـــــــویسی‌ــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ‌خـــوشنـــــــویسی‌ــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ‌نگارگری‌ــــــــــــــــــــــــــ

ــ‌نگارگری‌ــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‌تذهیب‌ــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ‌تذهیب‌ــــــــــــــــــــــــــ

سبد خرید