هنرمند: بهادر پگاه

تابلو خطاطی با پس زمینه ابی پررنگ و قاب طلایی

4487

کارشناسی نهایی : 80٫000٫000 ریال
تابلو خطاطی شده با حاشیه و زمینه ابی

4405

کارشناسی نهایی : 100٫000٫000 ریال
شعر حافظ خوشنویسی شده همراه با تذهیب2

3946

کارشناسی نهایی : 50٫000٫000 ریال
شعر خوشنویسی شده ابر و باد مه و خورشید و فلک2

3636

کارشناسی نهایی : 60٫000٫000 ریال
یکی از اشعار معروف ایرانی به صورت خطاطی شده با حاشیه زیبا

3573

کارشناسی نهایی : 40٫000٫000 ریال
تابلو خطاطی با کادر بنفش

3339

کارشناسی نهایی : 70٫000٫000 ریال
تابلو خطاطی خاص

3334

کارشناسی نهایی : 80٫000٫000 ریال
تابلو خطاطی با کادر طوسی

3333

کارشناسی نهایی : 40٫000٫000 ریال
تابلو خطاطی با کادر آبی پررنگ
فروخته شده

3219

این اثر فروخته شده است

3079

کارشناسی نهایی : 60٫000٫000 ریال
سبد خرید