دسته‌بندی آثار: خوشنویسی

تابلو ایت الکرسی با قاب چوبی

3087

کارشناسی نهایی : 70٫000٫000 ریال
تابلو ایت الکرسی قاب طلایی و کادر صورتی
فروخته شده

3432

این اثر فروخته شده است

تابلو خطاطی با پس زمینه ابی پررنگ و قاب طلایی

4487

کارشناسی نهایی : 80٫000٫000 ریال
تابلو خطاطی شده با حاشیه و زمینه ابی

4405

کارشناسی نهایی : 100٫000٫000 ریال
تابلو سیاه مشق با کادر زرشکی 2

4368

کارشناسی نهایی : 40٫000٫000 ریال
تابلو خطاطی شعر با حاشیه سبز و قاب

4340

کارشناسی نهایی : 30٫000٫000 ریال
کلام امیرالمونین به صورت خطاطی2

4270

کارشناسی نهایی : 80٫000٫000 ریال
تابلو خوشنویسی با قاب چوبی

4227

کارشناسی نهایی : 70٫000٫000 ریال
تابلو خوشنویسی نستعلی با قاب طلایی و حاشیه کرم رنگ

4214

کارشناسی نهایی : 30٫000٫000 ریال
تابلو اشعار خوشنویسی شده با حاشیه صورتی کمرنگ

4212

کارشناسی نهایی : 35٫000٫000 ریال
سبد خرید