نوع: قلم جلی

تابلو خطاطی نستعلیق2

3499

کارشناسی نهایی : 50٫000٫000 ریال
تابلو خطاطی قرمزرنگ

3347

کارشناسی نهایی : 30٫000٫000 ریال
تابلو سیاه مشق با کادر صورتی

3343

کارشناسی نهایی : 40٫000٫000 ریال
تابلو خطاطی قاب دار

3129

کارشناسی نهایی : 60٫000٫000 ریال
تابلو خطاطی سیاه مشق با کادر ابی و قاب طلایی

2620

کارشناسی نهایی : 40٫000٫000 ریال

2506

کارشناسی نهایی : 50٫000٫000 ریال
تابلو سیاه مشث با کادر قرمز

2087

کارشناسی نهایی : 120٫000٫000 ریال
تابلو خطاطی سوت و کور است شب و میکده ها خاموشند

2082

کارشناسی نهایی : 40٫000٫000 ریال
تابلو خطاطی شعر حافظ

1997

کارشناسی نهایی : 120٫000٫000 ریال
تابلو خطاطی که عشق اسان نمود اول

1990

کارشناسی نهایی : 60٫000٫000 ریال