اتمام موجودی

بهامد (بسته پذیرایی عید)

محتویات این بسته:

  • یک بسته شیرینی مربایی
  • یک عدد شیرینی خوری مسی
  • یک بسته پشمک یزدی
  • یک عدد کوزه سفالی حاوی بذر گندم
  • یک عدد ترمه 100*100 سانتیمتر
  • بسته بندی چوبی

سبد خرید
بهامد (بسته پذیرایی عید)

بهامد (بسته پذیرایی عید)