3219

فروخته شده

شناسنامه اثر

توضیحات :

هوالله سبحان و تعالی منّت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممدّ حیات است و چون بر می آید مفرّح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب (بهادر پگاه قزوینی مسوده نمود/روز پنج شنبه اوایل مهرماه سال یکهزارو سیصدو نودو چهار مسوده قطعی شد/به تاریخ

این اثر فروخته شده است

سبد خرید

دانلود کاتالوگ

شما هم اکنون میتوانید از طریق دکمه های زیر کاتالوگ مورد نظرتان را دریافت کنید .