3573

شناسنامه اثر

توضیحات :

هوالله سبحانه و تعالی دوش می‌گفت به مژگانِ درازت بِکُشم یا رب از خاطرش اندیشه بیداد بِبَر،‌مسوده و قلمی شد، بهادر پگاه قزوینی مسوده نمود فی سنه 94

کارشناسی نهایی : 40٫000٫000 ریال
سبد خرید