3636

شناسنامه اثر

توضیحات :

ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند              تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

مسوده و قلمی شد به تاریخ 94 بهادرپگاه قزوینی مسوده نمود

کارشناسی نهایی : 60٫000٫000 ریال
سبد خرید