4031

شناسنامه اثر

توضیحات :

سرم ای ماه به دامان نوازش بگذار تا در آغوش تو سوز غزلی ساز کنم به نوایم برسان زان لب شیرین که چو نی شکوه های شب هجران تو آغاز کنم

کارشناسی نهایی : 30٫000٫000 ریال
سبد خرید